Често Задавани ВъпросиАко произшествието е причинено от другия шофьор, имам ли право на обезщетение?

Ако другият шофьор е причинил произшествието, можете да имате право на обезщетение. Все пак, има различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид, за да се определи вината. Това би могло да включва описание на произшествието, сведенията и заключението на докладващия полицейски служител, сведенията на свидетел или свидетели, както и щетите на участващите превозни средства.


Ако се реши, че е виновен другият шофьор, може да бъде предявен иск чрез застрахователната компания на този шофьор. Веднага след предявяването на иск, определя се уредник на иска от застрахователната компания , който представлява шофьора, да оцени вината на замесените шофьори, както и да оцени характера и степента на щетите, които са предявени и имуществените щети, нанесени на двете превозни средства. Имайте предвид, че по време на оценяването, уредникът на иска се стреми да ограничи сумата, която да Ви бъде платена. Включвайки нашата адвокатска кантора като Ваш представител, ще Ви предоставим правен опит, необходим за защита на Вашия интерес и за да получите пълно обезщетение за Вашата загуба.


Трябва ли да предоставя декларация на застрахователната компания на другия шофьор?

Въпреки, че много застрахователни компании желаят да получат записана декларация и/или твърдение под клетва от всички замесени страни скоро след произшествието, не се препоръчва да давате такава декларация, без първо да говорите с Вашия адвокат. Записаната декларация и/или твърдение под клетва често късае важни въпроси относно вината и щетите. Не давайте никакви декларации без помощта на адвокат, действащ от Ваше име. Обадете ни се!
Ами ако другият шофьор няма застраховка?

Независимо от факта, че Илинойс изисква всички шофьори да имат застраховка „гражданска отговорност“, това не винаги се случва. Повечето автомобилни застрахователни полици предоставят покритие на незастрахован автомобилист, което Ви защитава, ако сте пострадал от незастрахован шофьор.


Възстановяването, съгласно незастрахована полица, се ограничава до сумата на покритието, което сте закупили. Винаги преглеждайте Вашата полица на всяка дата на подновяване или в момента на закупуване, за да определите сроковете и сумата на наличното покритие.

Да се свържа ли и с моята застрахователна компания?

Много важно е да уведомите Вашия застраховател за произшествието, за да установите иск за плащане на медицински сметки, имуществени щети и покритие на незастраховано или на непълно застраховано лице, ако е необходимо. При попълване на иск с Ваш собствен застраховател, процесът е по-различен спрямо подаване на иск със застрахователна компания на друг шофьор. Вашата застрахователна компания трябва да се отнася с Вас справедливо и „добросъвестно.“ (За повече информация относно искове, подадени съгласно иск срещу незастраховано лице, вж. Незастрахован и непълно застрахован)Как процесът на застрахователни искове работи със застрахователната компания на другия шофьор?

Обичайно процесът започва като или Вие, или Вашият адвокат се свързвате със застрахователната компания на другия шофьор и информирате за потенциален иск. Процесът на искове със застрахователната компания на другия шофьор е меко казано спорен. Имайте предвид, че интересът на застрахователя на другия шофьор е ограничаване на сумата, която да Ви бъде платена.


След като сме уведомили застрахователната компания на другия шофьор, че ви представляваме, те ще определят номер за иска, а ние ще изискаме копие от полицейския доклад и също ще разговаряме с всеки свидетел или свидетели на произшествието, за да оценим по-добре фактите. След като се определи въпросът за отговорността, ние ще изискаме всички необходими медицински сведения и сметките, които сте направили в резултат на произшествието. Обикновено не изпращаме медицински сведения или сметки (известни също като фактически щети) на застрахователната компания, без първо да определим дали сте завършили Вашето лечение. След като това се определи, „изпращаме „фактическите щети“ на надлежния уредник на искове за оценка. В този момент обикновено има доста комуникация между нашата фирма и застрахователната компания. Наложително е да продължавате да ни информирате за цялото продължаващо медицинско лечение, за да не се прави искане за разрешаване, докато Вашето лечение не е завършило и медицинското Ви състояние не е оценено.


Веднага щом завършите лечението си, започват преговори между застрахователя и нашата кантора. Предложение за уреждане може да бъде направено, ако застрахователната компания на другия шофьор се съгласи, че нейното застраховано лице е било небрежно, с други думи, е виновно. Ако, обаче, тя не се съгласи по въпроса с отговорността или стойността на иска, може би е необходимо съдебно дело.


Ако продължим със съдебно дело, преговорите могат да продължат по време на разследването на съдебния процес. По време на процеса се научават допълнителни факти, които могат да дадат основание на застрахователната компания да заеме различна позиция. Тъй като има разходи и рискове, свързани с искове по съдебен път, най-добре за двете страни е да продължат да оценяват и преговарят, полагайки усилие да разрешат иска.